HDN: Hoog tweede kwartaal hypotheekaanvragen

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft in het tweede kwartaal van 2015 circa 97.000 unieke hypotheekaanvragen verzonden.

Dat is een stijging van maar liefst 80% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2014. HDN rekent deze enorme groei toe aan de combinatie van de aantrekkende woningmarkt, het aanscherpen van de leennormen voor consumenten per 1 juli 2015 en de eerste rentestijging(en) na een periode van enkel rentedalingen. 

Vanaf 2013 vertonen de hypotheekaanvragen een gestage groei. In vergelijking met het tweede kwartaal in 2013 is in 2015 sprake van een stijging van maar liefst 163%. Tegenover zo’n 80% in vergelijking met 2014. HDN heeft haar verwachting voor dit jaar bijgesteld van 240.000 naar 300.000 unieke hypotheekaanvragen die via HDN worden verzonden. ‘Wij houden hierbij rekening met de seizoensinvloeden en de aangescherpte leennormen voor consumenten. Die zullen in de komende twee maanden naar verwachting een negatief effect op het aantal hypotheekaanvragen hebben’, aldus Dorine van Basten, directeur HDN. 

Bron: HDN Index